Burkina Faso : Ouagadougou: Mappa Satellitare

Burkina Faso bandiera Burkina Faso
Ouagadougou